Sturen op veilig gedrag

De veiligheidscultuur in een bedrijf heeft veel te maken met de manier waarop veiligheid wordt beleefd. Sluiten de beleidsverklaring en procedures aan bij de werkelijkheid of wordt er in de praktijk van afspraken afgeweken? Veel bedrijven worstelen met veiligheidscultuurprogramma’s, die ondanks de betrokkenheid en inspanningen maar weinig tastbaars opleveren. Daarbij zetten ook partijen zoals de Goverance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) de Veiligheidsladder in om veiligheidsbewustzijn bij opdrachtnemers aantoonbaar te maken.

Arbo- en milieu domein

Een goede diagnose met aandacht voor mens, systeem en techniek, is de basis voor een succesvol verandertraject. Gevolgd door een gedegen projectaanpak, met een veranderstrategie die past bij de manier waarop in het bedrijf wordt gewerkt. Hierin komen onderwerpen zoals: risicoherkenning, veilige en onveilige handelingen, aanspreken en afspreken en continu verbeteren terug. Maatwerk dus, maar wel met onderdelen die hun rendement bewezen hebben.

EHS Services heeft de expertise in huis om uw bedrijf intrinsiek veilig te maken. Met duidelijke afspraken over de te bieden ondersteuning en service die ook na de afronding van een opdracht beschikbaar blijft. Het werken met een platte, flexibele organisatie heeft als voordeel dat we afhankelijk van de behoefte kunnen opschalen. Stap voor stap, door te bouwen aan die elementen die aandacht nodig hebben. 

Environment, Health & Safety
Arbo- en milieu domein

Een greep uit de mogelijkheden:

  • Quick scan veiligheidscultuur en -gedrag
  • Interactieve workshop veiligheidscultuurladder
  • Risico beheersing: werkafspraken vastleggen en invoeren
  • Workshop orde en netheid met 5S
  • Workshop gedragsobservaties
  • Training veilig en gezond werken
Safety First