Safety Checks

Het uitwisselen van veiligheidskundigen, die tijdens Safety Checks kennis en ervaring delen heeft zijn waarde bewezen. ‘Safety Checkers’ zien vaak buiten het eigen bedrijf meer, doordat er in een andere omgeving geen sprake is van bedrijfsblindheid. Deze specialisten geven collegiaal advies en leren zelf ook van de oplossingen die zij tegenkomen, zodat ze deze best practices ook weer kunnen inzetten.

Uitwisseling van veiligheidskundigen

EHS Services is actief in het opzetten en organiseren van Safety Checks. Door Safety Checks binnen bedrijven uit te voeren, maar ook door deze in branche verband te organiseren en kennis uitwisseling te laten plaatsvinden waar een sector beter van wordt. Met ´rapportage op afwijking´, dus duidelijk geformuleerde bevindingen die laten zien waar knelpunten liggen. En met duidelijke adviezen die praktische oplossingen aanreiken.

0
Safety Checks
Safety Checks
Vertrouwen is gewaarborgd

Vertrouwen is gewaarborgd

Bij Safety Checks is vertrouwelijkheid gewaarborgd, zodat veiligheidszaken vrijuit besproken kunnen worden. Safety Checkers zijn onafhankelijk en verwijzen - waar mogelijk - naar branche initiatieven zoals een Arbocatalogus of een branche RI&E. Ontvangende bedrijven krijgen advies, maar zijn vrij in de manier waarop zij deze bevindingen overnemen in hun beleid. Safety Checks sluiten goed aan op de zelfwerkzaamheid die op Arbogebied van bedrijven wordt verwacht en dragen bij aan een voortvarend, risico gericht Arbobeleid in bedrijven.

Safety Check

Aanvraag Safety Check