Ieder zijn vak

Ons team heeft zich gespecialiseerd in verbetertrajecten vanuit het Arbo- en milieu domein. Met duidelijke afspraken over de te bieden ondersteuning en service die ook na de afronding van een opdracht beschikbaar blijft. Onze platte, flexibele organisatie heeft als voordeel dat we afhankelijk van de behoefte kunnen opschalen en vanuit de opdracht het juiste profiel inzetten. Een moderne structuur dus, waarin kwaliteit en degelijkheid centraal staan en waarin we doen waar we goed in zijn.

Arbo- en milieu domein

EHS Services staat voor Environment, Health & Safety (veiligheid, gezondheid en milieu). Drie vakgebieden die veel met elkaar te maken hebben en een weerslag hebben op uw bedrijfsvoering. Ons team heeft toegang tot ‘best practices’, die regelmatig worden aangevuld met nieuwe inzichten en ervaringen. Het resultaat is een unieke samenwerkingsvorm, met mensen die professionaliteit en vakmanschap in de genen hebben.

Environment, Health & Safety
Arbo- en milieu domein

EHS Services blijft innoveren

In ons eigen werkgebied streven we als team ook continue naar verbeteringen. Door intervisie versterken wij elkaar. En in onze eigen activiteiten passen wij ‘lean’ principes toe, door bijvoorbeeld bewust om te gaan met reis- en vergadertijd en door communicatiemiddelen en technologie maximaal te benutten. Walk the talk betekent verder dat wij met een modern wagenpark actief bijdragen aan een schone en veilige leefomgeving.

Safety First