Environment, Health & Safety Services


Veiligheid kost geen geld. Een goed georganiseerde werkomgeving is een veilige werkomgeving. Veiligheid kost geen geld, maar een haperende organisatie betaalt een prijs voor de gemaakte fouten, productieverstoringen en ongevallen. Door veiligheid naast kwaliteit, productiviteit en kostenbeheersing als één van de vier dimensies van verbeteringen te beschouwen, wordt sub-optimalisatie voorkomen en komen echte verbeteringen tot stand.

Het is niet alleen maar gedrag. De meeste ongevallen ontstaan door menselijk handelen. Maar daarmee is niet gezegd dat degene die de handeling verricht het probleem is. Als de keuze om veilig te werken niet op directieniveau wordt gemaakt en niet doorklinkt in de manier waarop het bedrijf wordt geleid, is het logisch dat er onder tijdsdruk verkeerde keuzes worden gemaakt. Het verbeteren van arbeidsomstandigheden in een bedrijf is een verandertraject, waarin het maken van werkafspraken centraal staat. Mensenwerk dus. Maar wel met voldoende basis vanuit technische en organisatorische beheersmaatregelen, want zonder fundament is het investeren in een gedragsprogramma zinloos.

Kennis moet vloeien. EHS Services bestaat dankzij de (tijdelijke) behoefte aan expertise op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De benodigde kennis wordt tijdens de werkzaamheden ingezet en uitgedragen, zodat opdrachtgevers worden versterkt en de zelfwerkzaamheid toeneemt. Kennis koesteraars en solisten passen hier niet in. Het gebruik van 'best practices' is essentieel in de aanpak. Hiermee garanderen wij dat op een efficiënte manier die oplossingsrichtingen worden gekozen die maximaal effect hebben.

Contact Info

an image
EHS Services
Postbus 11217
3004 EE Rotterdam

E: info@ehs-services.nl

+31 651 86 83 96